Husforsikring

Husforsikring

Huset/leiligheten er for mange den største økonomiske investeringen man gjør. Da er det også viktig at man forsikrer eiendommen sin. Ved å ta en grundig prat vedrørende deres eiendom kan vi sammen finne en løsning som du er komfortabel med.

En husforsikring dekker mye, men ikke alt.

 

Skader som dekkes av husforsikring:

 • Brann, plutselig ned-soting og eksplosjon.
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.
 • Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
 • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
 • Brudd på innvendig og utvendig rørledning med tilknyttet utstyr.
 • Bruddskade på glass i vinduer og dører, sanitærporselen og emaljerte servanter i bolig.
 • Tyveri og skadeverk på bygningen.
 • Naturskade, som for eksempel storm, flom og skred.
 • Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm.
 • Skade ved snøtyngde og takras.
 • Annen plutselig skade på bygningen.
 • Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.
 • Økonomisk tap ved et offentlig påbud.
 • Ansvar (dekker eierens rettslige erstatningsansvar ved for eksempel skader etter ras fra taket).
 • I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi tilleggsdekning på hus. I følge Norsk Hussopp Forsikring er en forsikring mot råtesopp- og insektsskader i prinsippet en “livsforsikring” på huset ditt. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at huset ditt skal brenne.

Tilleggsforsikring for hus:

Har du kjøpt et eldre hus så lønner det seg med tilleggsforsikring. Vi tilbyr forsikring mot treødeleggende insekter og råtesopper i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring. Forsikringen dekker skader på innvendig treverk forårsaket av råtesopper. I tillegg dekkes skader forårsaket av de treødeleggende insektene stokkmaur, husbukk og stripet borebille.
 
 
Vi setter alltid kundens behov i fokus!

Har du spørsmål eller ønsker rådgivning,velkommen til å ta kontakt!

Kontakt oss

+ 47  95 98 44 33

 kontakt@sandvinforsikring.no

Åpningstider

Mandag til Fredag:

kl 08:30 – 16:00

Adresse

Revåveien 14 i Sande