Husforsikring

Huset/leiligheten er for mange den største økonomiske investeringen man gjør. Da er det også viktig at man forsikrer eiendommen sin. Ved å ta en grundig prat vedrørende deres eiendom kan vi sammen finne en løsning som du er komfortabel med.
 
En husforsikring dekker mye, men ikke alt.
 

Skader som dekkes:

 • Brann, plutselig ned-soting og eksplosjon.
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.
 • Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
 • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
 • Brudd på innvendig og utvendig rørledning med tilknyttet utstyr.
 • Bruddskade på glass i vinduer og dører, sanitærporselen og emaljerte servanter i bolig.
 • Tyveri og skadeverk på bygningen.
 • Naturskade, som for eksempel storm, flom og skred.
 • Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm.
 • Skade ved snøtyngde og takras.
 • Annen plutselig skade på bygningen.
 • Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.
 • Økonomisk tap ved et offentlig påbud.
 • Ansvar (dekker eierens rettslige erstatningsansvar ved for eksempel skader etter ras fra taket).
 • I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi tilleggsdekning på hus. I følge Norsk Hussopp Forsikring er en forsikring mot råtesopp- og insektsskader i prinsippet en “livsforsikring” på huset ditt. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at huset ditt skal brenne.

Tilleggsforsikring sopp/råte/insekter omfatter:

Vi tilbyr forsikring mot treødeleggende insekter og råtesopper i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring.
Forsikringen dekker skader på innvendig treverk forårsaket av råtesopper. I tillegg dekkes skader forårsaket av de treødeleggende insektene stokkmaur, husbukk og stripet borebille.
Forsikringssum er kr 1.000.000.
Egenandelen er kr 1.500,-.
 

Ingen eller levere egenandel

 
Samler du tre forsikringer eller mer hos oss oppnår du en egenandelsfordel på kr 4 000,-. Dersom du har standard egenandel betyr det at du slipper egenandel ved første skade.
Ønsker du å benytte egenandelsfordelen på en skade hvor egenandelen er mindre enn kr 4 000,-, går det helt fint. Skulle du for eksempel ha behov for å bytte frontrute på bilen er egenandelen kr 2 000,-, du vil da ha kr 2 000,- igjen av egenandelsfordelen som kan benyttes på en skade som eventuelt inntreffer på et senere tidspunkt.
Har du valgt kr 8 000,- eller kr 12 000,- i egenandel vil du også kunne benytte egenandelsfordelen. Vi vil da trekke fra kr 4 000,- på den valgte egenandelen.

Hus med Superforsikring:

 • Følgeskader etter utett tak/vegg
 • Følgeskader etter håndverksfeil
 • Hageanlegg utvides til kr 500.000,-
 • Offentlig påbud utvides til kr 500.000,-
 • Skade over 75% regnes som totalskade
 • Ombygging til rullestolbruker

INGEN ELLER LAVERE EGENANDEL

Samler du tre forsikringer eller mer hos oss oppnår du en egenandelsfordel på kr 4 000,-. Dersom du har standard egenandel betyr det at du slipper egenandel ved første skade.
Ønsker du å benytte egenandelsfordelen på en skade hvor egenandelen er mindre enn kr 4 000,-, går det helt fint. Skulle du for eksempel ha behov for å bytte frontrute på bilen er egenandelen kr 2 000,-, du vil da ha kr 2 000,- igjen av egenandelsfordelen som kan benyttes på en skade som eventuelt inntreffer på et senere tidspunkt.
Har du valgt kr 8 000,- eller kr 12 000,- i egenandel vil du også kunne benytte egenandelsfordelen. Vi vil da trekke fra kr 4 000,- på den valgte egenandelen.

Vilkårsgaranti:

Vi garanterer at våre vilkår er bedre enn bransjenormen utarbeidet av FNH. Skulle du mot formodning finne at bransjenormen ville gitt deg et bedre oppgjør enn våre vilkår gir, vil vi utbetale erstatning som om normen gjelder ved et eventuelt skadeoppgjør.

Har du spørsmål eller ønsker rådgivning,velkommen til å ta kontakt!

Kontakt oss

+ 47  95 98 44 33

 kontakt@sandvinforsikring.no

Åpningstider

Mandag til Fredag:

kl 08:30 – 16:00

Adresse

Revåveien 14 i Sande